Polityka Prywatności aplikacji Opole Festiwal 2017

I. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: Polityka Prywatności), która określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników usług(i) świadczonej przez Globe IT Sp. z o.o. będącą Administratorem danych osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Gżegżółki 11 o numerze NIP: 5252460330, KRS: 0000334182, o numerze REGON: 141959791, oraz sposób ich przetwarzania. (dalej Usługodawca lub Globe IT), oraz sposób ich przetwarzania.

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób korzystania z aplikacji Opole Festiwal 2017 poprzez korzystanie z telefonii komórkowej oraz strony internetowej http://opole2017.globeit.pl .

Użytkownik korzystający z Usług potwierdza, iż zapoznał się z Polityką Prywatności oraz że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli takiej zgody nie wyraża, proszony jest wówczas o niekorzystanie z naszych Usług.

Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. Zbierane dane

Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis opole2017.globeit.pl ułatwiał każdemu Użytkownikowi przeglądanie strony i korzystanie z naszych aplikacji. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę Użytkowników informujemy, że poruszając się po stronie i aplikacjach mobilnych wyrażasz zgodę na gromadzenie i przechowywanie informacji o swoich danych. Dane, które są gromadzone w naszych aplikacjach obejmują: numer IMEI urządzenia oraz UUID. Zastrzegamy, iż wszelkie dane zgromadzone i / lub przechowywane przez nas mogą być wykorzystane w celu zapewnienia poprawnego działania naszych Usług, analizy danych i personalizowania tychże Usług. Możemy również korzystać z informacji do celów statystycznych i marketingowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że nasi partnerzy i / lub przedsiębiorstwa, które z nami współpracują mogą skontaktować się z Użytkownikami w celu marketingowym dotyczących Usług oraz towarów.

Zbierane przez nas dane możemy udostępniać osobom trzecim: firmom należącym do tej samej grupy spółek, z którymi współpracujemy oraz podwykonawcom w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, a także przy kupnie lub sprzedaży udziałów bądź aktywów z innymi firmami. Zatem Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego dane mogą być przechowywane i / lub przeniesione do takich odbiorców, zarówno wewnątrz, jak i poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Aby zapewnić zgodność z przepisami prawa możemy udostępnić Twoje dane organom lub innych pracownikom, bez Twojej zgody.
Użytkownik w drodze pisemnej prośby ma prawo bezpłatnie, raz w roku do otrzymania informacji dotyczących danych osobowych, które są przez nas przetwarzane.

II. Cookies (Ciasteczka)

Używając naszej strony internetowej zgadzasz się na korzystanie z plików cookies.
Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia. Aplikacje mogą również wykorzystywać skrypty Google Analytics oraz Gemius do zbierania statystyk dotyczących ilości odwiedzin Użytkowników na naszej stronie internetowej i aplikacji mobilnych.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego Użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

III. Bezpieczeństwo

Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Jednakże nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności za utratę bądź ujawnienie danych lub jakiejkolwiek straty lub szkody spowodowanymi błędami w transmisji czy bezprawnym działaniem osób trzecich.

IV. Zmiany Polityki Prywatności

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika serwisu zobowiązuje aktualna Polityka Prywatności. O zmianach w Polityki Prywatności będziemy informować na stronach serwisu.